تعبیر خواب - وبسایت میثم دانش اندر

تعبیر خواب-وبسایت میثم دانش اندر

خوابتان را بنویسید،تعبیر همان روز همینجا ارسال میشود

شما هم خوابتان را ثبت کنیدمیثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

طیبه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲سلام .امروزقبل ظهر از خواب دیدم.سالگردمادرم هست.ازقبرآوردنش بیرون درون اتاقی گذاشته بودن.من به همراه پدرم درحال دوختن پیراهن آسترداری برای مادرم بودیم .ازقبل هم مثل اینکه یه شلوار سایزبزرگ نیمه دوز برای مادرم تدارک دیده بودن.من هرکارمیکردم شلوار سایز مادرم نمیشد درستش کنم.درحال دوختن لباس بودم ۳تاخواهرام به نوبت اتفاقی وارداتاقی که جنازه مادرم بود میشدن گریه کنان وجیغ زنان انجا راترک میکردن.اخرین بار خواهرکوچکیم وارداتاق جنازه شد هراسان وگریه کنان آمدبیرون سرمادرم داخل یه دیس دست خواهرم بودآمدازدستش بیوفته به زمین، من گرفتمش درحالی اون سرمونداشت همانندسرگوسفتدسفیدشده بود.من فقط علائم روی صورت مادرم درزمان زندگی میدیدم ازته گلودادمیزدم گریه میکردم هیچ کس صدای مرا نمیشنید.درهمان لحظه ازبس گریه میکردم.دادبی صدامیزدم دخترم مراازخواب بیدارکردتمام بدنم به دردامده بود... درضمن درحال دوختن لباس مادرم بودیم یه مرتبه به بابام گفتم لباس مرده نبایددوخت داشته باشه.اگه لباس دوخت داشته باشه اون دنیاقابل قبول نیست پدرمم قبول کرددست ازدوختن لباس برداشتیم.. -------- تعبیر------- سلام.بر خلاف ظاهر خواب تعبیرهای خوبی در مورد این خواب هست. خلاصه تعبیر اتفاقاتی که در خوابتون دیدین افتاده اینه که به شما ثروت و منفعت ، مال و نعمتی میرسه. قسمتهایی از خواب شبیه کابوس هست و تعبیری نداره ، تعبیر و پیامی که این خواب در مورد شما داره خوب هست

طیبه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

سلام .امروزقبل ظهر از خواب دیدم.سالگردمادرم هست.ازقبرآوردنش بیرون درون اتاقی گذاشته بودن.من به همراه پدرم درحال دوختن پیراهن آسترداری برای مادرم بودیم .ازقبل هم مثل اینکه یه شلوار سایزبزرگ نیمه دوز برای مادرم تدارک دیده بودن.من هرکارمیکردم شلوار سایز مادرم نمیشد درستش کنم.درحال دوختن لباس بودم ۳تاخواهرام به نوبت اتفاقی وارداتاقی که جنازه مادرم بود میشدن گریه کنان وجیغ زنان انجا راترک میکردن.اخرین بار خواهرکوچکیم وارداتاق جنازه شد هراسان وگریه کنان آمدبیرون سرمادرم داخل یه دیس دست خواهرم بودآمدازدستش بیوفته به زمین، من گرفتمش درحالی اون سرمونداشت همانندسرگوسفتدسفیدشده بود.من فقط علائم روی صورت مادرم درزمان زندگی میدیدم ازته گلودادمیزدم گریه میکردم هیچ کس صدای مرا نمیشنید.درهمان لحظه ازبس گریه میکردم.دادبی صدامیزدم دخترم مراازخواب بیدارکردتمام بدنم به دردامده بود... درضمن درحال دوختن لباس مادرم بودیم یه مرتبه به بابام گفتم لباس مرده نبایددوخت داشته باشه.اگه لباس دوخت داشته باشه اون دنیاقابل قبول نیست پدرمم قبول کرددست ازدوختن لباس برداشتیم..

میثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

طیبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ سلام یکی از آشناهامون ( مادر مرحوم) شب اول قبر پسرش خواب دیده که، پسرش میگه خیلی تشنمه گلوم میسوزه و خشک شده از تشنگی... میشه تعبیرشو بفرمایین البته پسر ایشون مرگشون مشکوک بوده و منتظر جواب پزشکی قانونی هستن -------تعبیر------- سلام.تعبیرش اینه که فرزند ایشون با افراد نابابی همنشین بوده و مادر این مرحوم باید مراقب رفتار ، گفتار و قضاوتهاش باشه و تصمیم اشتباه نگیره

طیبه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

سلام یکی از آشناهامون ( مادر مرحوم) شب اول قبر پسرش خواب دیده که، پسرش میگه خیلی تشنمه گلوم میسوزه و خشک شده از تشنگی... میشه تعبیرشو بفرمایین البته پسر ایشون مرگشون مشکوک بوده و منتظر جواب پزشکی قانونی هستن

میثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

لیلا | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ سلام خواب دیدم که توی خونه جدید و بزرگی بودم وبالکن بزرگی داشت که درختهای بزرگ و سرسبز جلوشوگرفته دو تا لباس بود به دخترم گفتم که مواظبشون باش انداخت تو آب خیس شدن بعد یه اقایی که خیلی تو زندگی باعث اعصاب خوردی بود تو خوابم اومده بود و به زور میومد خونه و من باهاش دعوا میکردم که از اینجا برو و اون همش میخواست کارش رو توجیه کنه تا اخرش موفق شدم بیرونش کنم وقتی از در بیرون رفت برگشت یه کلید به من داد خداحافظی کردو رفت --------تعبیر------- سلام.تعبیرش اینه که فصل جدیدی از زندگی شما شروع شده ، تغییر و تحولات بزرگی در زندگی شما در حال روی دادن هستند که همگی باعث آرامش و پیشرفت بیشتر شما می شوند.خیر و برکت و گشایش در کارها برای شما در راه هست

لیلا | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

سلام خواب دیدم که توی خونه جدید و بزرگی بودم وبالکن بزرگی داشت که درختهای بزرگ و سرسبز جلوشوگرفته دو تا لباس بود به دخترم گفتم که مواظبشون باش انداخت تو آب خیس شدن بعد یه اقایی که خیلی تو زندگی باعث اعصاب خوردی بود تو خوابم اومده بود و به زور میومد خونه و من باهاش دعوا میکردم که از اینجا برو و اون همش میخواست کارش رو توجیه کنه تا اخرش موفق شدم بیرونش کنم وقتی از در بیرون رفت برگشت یه کلید به من داد خداحافظی کردو رفت

میثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

فرزانه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ خواب دیدم که خونه مادر شوهر خدابیامرزم بودیم همه بچه هاش هم بودن که دیدم خواهرشوهرِ خدابیامرزم داره نون پهن میکنه گفتم چقدر نون!؟ گفت حمید( شوهرم) نون خریده من دارم جمعشون می کنم گفتم چرا اینقدر خریده؟ گفت طوری نیست خدا خیرش بده تا چند وقتی راحتم نون دارم -------تعبیر------- سلام.تعبیرش اینه که رزق و روزی حلال ، برکت و فراوانی به زندگیتون جاری میشه

تعبیر خواب : تعبیر خواب - وبسایت میثم دانش اندر