تعبیر خواب - وبسایت میثم دانش اندر

تعبیر خواب-وبسایت میثم دانش اندر

خوابتان را بنویسید،تعبیر همان روز همینجا ارسال میشود

شما هم خوابتان را ثبت کنیدمیثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

لیلا | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ببخشید شوهر سابقم لیلا | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ تو خوابم یه مراسم جشن هم بود که شوهر طلاقم داشت می رقصید -------تعبیر-------- تعبیرش حل شدن مشکلات همسر سابقتون هست

میثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

لیلا | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم که یه بچه بدنیا اوردم که قلبش با باتری کار میکرد بعد از چند ماه یهو بی جان شد گفتن دیگه قلبش کار نمیکنه از کار افتاده من و دختر بزرگم خیلی گریه کردیم بعد مدتی مثل معجزه بچه جون گرفت و زنده شد و دیدم یه جایی خوابیدم و سقفش سوراخ بود از سوراخ آب میومد ومن صورتمو میشستم و دیدم یه درخت خشکی هستش تو حیاط که هیچ برگی نداشت فقط یک خیار خیلی بزرگ بارش بود که دختر خاله ام از درخت کندش --------پاسخ------- سلام تعبیرش اینه که شما احساس ناامنی در کار و زندگی دارید،اما خبرهای خوبی برای شما در راه هست و به خواسته هاتون میرسید. بنظر میرسه که اخیرا در پروژه ای سرمایه گذاری کردید و موفق نبودید.این روی زندگی و روحیه شما اثر گذاشته.از این به بعد خبرهای خوبی برای شما در راه هست

لیلا | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ببخشید شوهر سابقم

لیلا | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

تو خوابم یه مراسم جشن هم بود که شوهر طلاقم داشت می رقصید

لیلا | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

سلام بعد از نماز صبح خواب دیدم که یه بچه بدنیا اوردم که قلبش با باتری کار میکرد بعد از چند ماه یهو بی جان شد گفتن دیگه قلبش کار نمیکنه از کار افتاده من و دختر بزرگم خیلی گریه کردیم بعد مدتی مثل معجزه بچه جون گرفت و زنده شد و دیدم یه جایی خوابیدم و سقفش سوراخ بود از سوراخ آب میومد ومن صورتمو میشستم و دیدم یه درخت خشکی هستش تو حیاط که هیچ برگی نداشت فقط یک خیار خیلی بزرگ بارش بود که دختر خاله ام از درخت کندش

میثم دانش اندر #تعبیر | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

فاطمه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ سلام خواب دیدن روی ساختمانی یه خرس خیلی بزرگ و زیبا وایساده در اثر سنگینیش نصف ساختمون ریخت بعد اومد سمت ما که چند نفر بودیم و اومد سمت من یه دفعه تبدیل شد به یه دختر زیبا و خجالتی که من هر کاری میکردم نمیتونستم با هاش ارتباط بگیرم ممنون که تعبیر کنید ---------تعبیر------- سلام.تعبیرش اینه که شما دشمن دارید و باید از حسادت و چشم و هم چشمی دوری کنید و با چنین افرادی کمتر ارتباط داشته باشید، افرادی که چشم و هم چشمی و حسادت دارند ، دشمن شما حساب می شوند

فاطمه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

سلام خواب دیدن روی ساختمانی یه خرس خیلی بزرگ و زیبا وایساده در اثر سنگینیش نصف ساختمون ریخت بعد اومد سمت ما که چند نفر بودیم و اومد سمت من یه دفعه تبدیل شد به یه دختر زیبا و خجالتی که من هر کاری میکردم نمیتونستم با هاش ارتباط بگیرم ممنون که تعبیر کنید

تعبیر خواب : تعبیر خواب - وبسایت میثم دانش اندر